Het concurrentiebeding

HET CONCURRENTIEBEDING werkgevers opgelet! Over het concurrentiebeding is altijd veel te doen en het gaat ook nog wel eens goed mis. Sinds de invoering van de WWZ (8 jaar geleden alweer) zijn de regels ook aangescherpt. De belangrijkste betreffen het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag je…

Non-conformiteit bij koop van een auto

Non-conformiteit bij koop van een auto Wanneer een consument bij een autodealer een auto koopt dan kan het zijn dat er na enkele weken of maanden onverwachte problemen voordoen. Juridisch spreken wij dan van gebreken. Non-conformiteit Gebreken kunnen dusdanig ernstig zijn dat er sprake is van non-conformiteit (artikel 7:17 e.v. BW). Van non-conformiteit is sprake…

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet Diefstal Een fikse streep door de rekening voor een chauffeur van een transportbedrijf die een stoelhoes voor zijn heftruck meenam. De kantonrechter in Tilburg heeft namelijk niet alleen begin februari 2023 geoordeeld dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is maar ook dat de chauffeur geen ontslagvergoedingen van in totaal €…

Het nieuwe ouderschapsverlof!

Het nieuwe ouderschapsverlof! Per 2 augustus geldt er een nieuwe wet; dus lees de veranderingen nu!   Hoe ziet de nieuwe verlofregeling eruit en wat moet je als werkgever of als werknemer weten? De regeling is nu als volgt: als ouder heb je tot je kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit…

Nieuwe arbeidswetgeving in aantocht. Voorkom tijdig nietige bedingen in de arbeidsovereenkomst!

NIEUWE ARBEIDSWETGEVING IN AANTOCHT. Voorkom tijdig nietige bedingen in de arbeidsovereenkomst! Per 1 augustus 2022 vereist een Europese Richtlijn* (hierna: ‘richtlijn’) meer transparantie bij arbeidsvoorwaarden. Ter implementatie van deze richtlijn is op 11 november 2021 een voorstel tot wetswijziging ingediend, dat op 19 april 2022 door de Tweede Kamer is aangenomen. De beoogde inwerkingtreding is…

Grensoverschrijdend gedrag? Maak een beleid en stel een vertrouwenspersoon aan!

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG? Maak een beleid en stel een vertrouwenspersoon aan! Het zal u niet ontgaan zijn. In de afgelopen periode zijn misstanden, grensoverschrijdend gedrag en misbruik van machtsposities binnen organisaties veelvuldig in het nieuws geweest. Daarbij passeerde de term vertrouwenspersoon en het beleid in een organisatie vaak de revue. Vertrouwenspersoon Een vertrouwenspersoon is iemand waarbij…