De thuiswerkovereenkomst: doen of laten?

DE WET FLEXIBEL WERKEN De thuiswerkovereenkomst: doen of laten? Een wet die het flexibel werken moest bevorderen is al per 1 januari 2016 in werking getreden: de Wet flexibel werken. Naast aanpassing van de arbeidsduur regelt deze wet ook de aanpassing van de werktijden en de arbeidsplaats. Op basis van deze wet kan de werknemer…

Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

GEBOORTEVERLOF Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel. Geboorteverlof Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30…

Loonopschorting door de coronacrisis, mag dat?

CORONACRISIS Loonopschorting door de coronacrisis, mag dat? Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel. In economisch lastige tijden zoals nu gedurende de coronacrisis, hebben sommige werkgevers moeite om het hoofd boven water te houden. Dat kan zorgen voor drastische maatregelen, zoals het opschorten…

Ambtenaren zijn per 1 januari 2020 werknemers geworden (Wnra)

WNRA Ambtenaren zijn per 1 januari 2020 werknemers geworden Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Maar wat betekent dit nu concreet voor ambtenaren? In dit artikel worden de de belangrijkste wijzigingen benoemd. Tweezijdige arbeidsovereenkomst en het Burgerlijk Wetboek Voorheen werden ambtenaren aangesteld, wat in feite een eenzijdige…

Verruiming Werkkostenregeling in 2020

WKR Verruiming werkkostenregeling in 2020 Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel. Via de werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Je mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben.…

Wet Arbeidsmarkt in Balans

WAB Wet Arbeidsmarkt in Balans Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel. What to do met de WAB Met ingang van 1 januari 2020 – dat is alweer een maand geleden! – is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Dit…