DE WET FLEXIBEL WERKEN

De thuiswerkovereenkomst: doen of laten?

Een wet die het flexibel werken moest bevorderen is al per 1 januari 2016 in werking getreden: de Wet flexibel werken. Naast aanpassing van de arbeidsduur regelt deze wet ook de aanpassing van de werktijden en de arbeidsplaats. Op basis van deze wet kan de werknemer een verzoek bij de werkgever indienen tot thuiswerken. Het indienen van een verzoek tot thuiswerken betreft geen absoluut recht. Dit betekent dat de werknemer het thuiswerken niet kan afdwingen, maar de werkgever mag het verzoek niet zomaar weigeren. De werkgever is verplicht het verzoek in behandeling te nemen, met de werknemer in gesprek te gaan, schriftelijk te reageren op het verzoek en bij afwijzing dit schriftelijk te beargumenteren.

pastedGraphic.png

Het thuiswerken heeft de afgelopen maanden een vlucht genomen door het coronavirus dat ons leven en daarmee ook ons werk sterk beпnvloedt. Werkgevers werden van de een op andere dag geconfronteerd met de situatie dat als het mogelijk is er thuis gewerkt moe(s)t worden. Als er nog weinig geregeld is, wordt het nu wel de tijd om te doen.

Het is namelijk verstandig om bijvoorbeeld organisatie breed een thuiswerkregeling op te stellen of een thuiswerkovereenkomst met de individuele werknemer aan te gaan. Hierin kunnen bepalingen worden opgenomen over de duur van de overeenkomst, de bereikbaarheid tijdens de werkdag, maar ook over de ter beschikking gestelde kantoorbenodigdheden de inrichting van de werkplek. Want, let wel, een werkgever dient ook op de thuiswerkplek ervoor te zorgen dat deze aan het Arbeidsomstandighedenbesluit voldoet.

Als een werknemer thuiswerkt, is het natuurlijk wel lastig te controleren in hoeverre de werknemer daadwerkelijk werkzaamheden verricht of in hoeverre hij de werkplek arbotechnisch goed heeft ingericht. In verband met privacy kan je de werknemer vragen om foto’s of video-opnamen van de werkplek te sturen zodat je dit toch kan controleren, want de arbeidsomstandigheden blijven onder de zorgplicht van de werkgever vallen. Wijs de werknemer dan ook op arborisico’s en geef zo nodig – al dan niet via de arbodienst – instructies hoe de werknemer deze risico’s kan beperken.

Kortom, het thuiswerken is in een versneld tempo het nieuwe werken ‘gewoon’ geworden, maar er is alle reden om het met elkaar goed te regelen. Een thuiswerkovereenkomst? Doen!

Wilt een een thuiswerkovereenkomst op maat of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor.

Angelique Verweij en Wesley Sallé
Tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl of w.salle@vbvadvocaten.nl

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.