ENKELE WETSWIJZIGINGEN

in het arbeidsrecht per 1 januari 2019

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Verhoging minimumloon
Per 1 januari 2019 zijn de bruto bedragen bij een fulltime dienstverband van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 22 jaar en ouder verhoogd naar:
€ 1.615,80 per maand;
€ 372,90 per week;
€ 74,58 per dag.

Werknemer langer partnerverlof bij geboorte
Werknemers krijgen 1 week doorbetaald verlof als hun vrouw of vriendin net is bevallen. Dit verlof bedroeg in 2018 nog 2 dagen. De werknemer kan het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Vanaf 2020 mag een werknemer ook binnen het eerste halfjaar na de geboorte 5 weken onbetaald verlof opnemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van het loon (aanvullend verlof).
Het recht op extra geboorteverlof is ingegaan op 1 januari 2019. Het recht op aanvullend verlof gaat in op 1 juli 2020.

Langer pleegzorg- of adoptieverlof
Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Sinds 1 januari 2019 kunnen werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof is verhoogd van 4 naar 6 weken. Dit verlof geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Vergoeding voor affectieschade bij ongeval
Overlijdt er iemand door een gebeurtenis waarvoor u als ondernemer aansprakelijk bent, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval? Of loopt het slachtoffer ernstig en blijvend letsel op? Dan hebben de naasten recht op een vergoeding.
Als naasten gelden:
• de partner van het slachtoffer
• de kinderen
• de stiefkinderen
• de ouders
De vergoeding is, afhankelijk van de situatie, tussen Ђ 12.500 en Ђ 20.000, te betalen door de aansprakelijke partij.

Gratis loopbaanadvies voor 45-plussers
Heeft u als werkgever een 45-plusser in dienst of bent u een werknemer van 45 jaar of ouder en wilt u actief gaan nadenken over hoe u werkend uw pensioenleeftijd kunt bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunt voorkomen? Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. De subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ is opengesteld voor alle 45-plussers. Wie een ontwikkeladvies aanvraagt, krijgt een aantal persoonlijke gesprekken met een coach. Het ontwikkeladvies is voor de deelnemer gratis. De coach kan per ontwikkeladvies € 600,- subsidie aanvragen.

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag, neemt u dan gerust contact op met Angelique Verweij (a.verweij@vbvadvocaten.nl).

Bron: ondernemersplein.nl