ENKELE WETSWIJZIGINGEN

in het arbeidsrecht per 1 januari 2021

Verhoging minimumloon
Per 1 januari 2021 zijn de bruto bedragen bij een fulltime dienstverband van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 22 jaar en ouder verhoogd naar:
€ 1.684,80 per maand;
€ 388,80 per week;
€ 77,76 per dag.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
Kleine bedrijven die stoppen door pensionering of overlijden van de werkgever kunnen compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag. Voor de compensatie gelden een aantal voorwaarden. De aanvraag voor compensatie doet u via een digitaal formulier in het werkgeversportaal van UWV. Kijk op de website van het UWV voor meer informatie: https://bit.ly/2X5n9oJ

Beperking vrije ruimte fiscaal loon in 2021
Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon is verlaagd van 1,2% naar 1,18%.

De vrije ruimte is het deel van de totale loonsom dat u kunt gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers (zoals kerstpakketten).

De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000 is teruggegaan naar 1,7%. In 2020 was dit percentage tijdelijk 3% in verband met de coronamaatregelen. De vrije ruimte is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR).*

In de werkkostenregeling zitten ook onbelaste vergoedingen die niet van de vrije ruimte afgaan. Dat zijn de gerichte vrijstellingen. Door de beperking van de vrije ruimte, kan de gerichte vrijstelling voor scholing van werknemers (er is dan sprake van loon uit tegenwoordige arbeid) in 2021 worden uitgebreid met een vrijstelling voor scholingskosten voor loon uit vroegere arbeid. Het moet gaan om een studie of opleiding die de werknemer volgt om een inkomen te verdienen.

* Werkkostenregeling (WKR): vergoedingen voor uw personeel
Hoe werkt de WKR?
Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden. Lees meer over de eindheffing in het Handboek Loonheffingen.

Vrijstellingen
U kunt bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan uw werknemers. Dat geldt bijvoorbeeld voor reiskosten, telefoons of computers. Dit doet u door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Deze gaan niet ten koste van uw vrije ruimte. Lees meer over gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen in het Handboek Loonheffingen.

Coronacrisis: verhoging vrije ruimte
De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 werd in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%.

Omscholing naar tekortberoepen in het MKB
Bent u mkb’er en kunt u moeilijk aan geschikt personeel komen? Of wilt u uw personeel omscholen? In 2021 investeert het kabinet in het omscholen van personeel naar beroepen in sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten is (krapteberoepen). Het gaat daarbij ook om banen die nodig zijn om de klimaat- en energietransitie uit te voeren. Werkgevers betalen zelf 50% aan een omscholingstraject.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het arbeidsrecht of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor.

Angelique Verweij en Wesley Sallé
Tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl of w.salle@vbvadvocaten.nl

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.