ENKELE WETSWIJZIGINGEN

in het arbeidsrecht per 1 januari 2023

Minimumloon stijgt
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 januari 2023 met 10%. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2023:
* € 1.934,40 per maand
* € 446,40 per week
* € 89,28 per dag

Werkkostenregeling (WKR) stijgt weer
Door de coronacrisis is de vrije ruimte in 2020 en 2021 verruimd, maar in 2022 werd deze weer verlaagd. Door de situatie naar aanleiding van onder andere de energiecrisis is de vrije ruimte van de WKR in 2023 weer verhoogd: de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom wordt verhoogd van 1,7% naar 3%.

Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2023 1,18%. Komt het bedrag dat u onbelast besteedt, boven de grens van de vrije ruimte? Dan moet u over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen.

Thuiswerkvergoeding voor werknemers
Sinds 1 januari 2022 geldt er een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten.
Hiermee kan je als werkgever thuiswerkkosten onbelast vergoeden aan je werknemers. Dit betekent dat je geen loonheffingen over dit bedrag hoeft in te houden.
Vanaf 1 januari 2023 geldt een maximale vrijstelling van € 2,15 per thuisgewerkte dag. De vrijstelling geldt ook wanneer je werknemer een deel van de dag thuiswerkt.

Onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog
Vanaf 1 januari 2023 mag een werkgever € 0,21 per kilometer onbelast vergoeden. Vanaf 2024 zal dat bedrag nog verder stijgen tot € 0,22 per kilometer. Werkgevers mogen dus meer reiskosten onbelast vergoeden. Het is geen verplichting. Werkgevers mogen namelijk zelf kiezen 1) of zij een reiskostenvergoeding met werknemer overeenkomen en 2) hoe hoog de reiskostenvergoeding is.
Let op, als er al afspraken over de reiskostenvergoeding zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of in een toepasselijke cao, ben je als werkgever verplicht zich (ten minste) aan deze afspraken te houden.

STAP-budget 2023
Met het STAP-budget kunnen werkzoekenden en werkenden in loondienst zichzelf blijven ontwikkelen. Zij kunnen een STAP-budget ter waarde van maximaal € 1.000 per persoon aanvragen. Zo blijven ze van waarde op de arbeidsmarkt. Het ontwikkelbudget is onder meer voor opleidingen, cursussen en trainingen, die in het STAP-register staat. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 28 februari 2023 weer een STAP-budget aanvragen via het UWV. Doe dit voordat je met de opleiding begint. Als je aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de opleider het budget. Je kan het STAP-budget 1 keer per jaar aanvragen.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Per 1 augustus 2022 meer transparantie bij arbeidsvoorwaarden. In ons nieuwsartikel van 6 mei 2002 (Nieuwe arbeidswetgeving in aantocht) geven wij een toelichting.

Heeft u uw arbeidsovereenkomsten al aangepast conform de (aanvullende/vernieuwde) informatieplicht? Klopt het nevenwerkzaamhedenbeding dat u hanteert? Weet u hoe het zit met de (vernieuwde) scholingsplicht en het studiekostenbeding?

De advocaten van VBV Advocaten kijken en denken graag met u mee en kunnen uw arbeidsovereenkomsten up to date maken.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het arbeidsrecht of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor.

Angelique Verweij en Wesley Sallé
Tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl of w.salle@vbvadvocaten.nl

Bronnen: Rijksoverheid

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.