ENKELE WETSWIJZIGINGEN

in het arbeidsrecht per 1 januari 2024

Nieuwe wet minimumloon

Wat het minimumloon betreft is er iets bijzonders aan de hand: niet alleen stijgt het wettelijk minimumloon, maar ook wordt er een nieuwe wet ingevoerd: de Wet invoering minimumuurloon. Daarmee wordt op 1 januari 2024 het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum dag-, week- en maandlonen.
Je ben dan verplicht werknemers van 21 jaar en ouder per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Voor medewerkers jonger dan 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. De overheid heeft een Kennisdocument opgesteld dat werkgevers moet helpen bij het doen van aanpassingen in arbeidsovereenkomsten en salarisadministratiesystemen. Dit document bevat een aantal veelgestelde vragen en antwoorden. Het document is bedoeld voor onder meer werkgevers, cao-partijen en salarisadministrateurs om hen te helpen bij de voorbereidingen op de invoering van het minimumuurloon.


Stijging minimumloon

Op 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,75 %. Dit is de gebruikelijke halfjaarlijkse indexatie. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt dan € 13,27 per uur.

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024)

Leeftijd

Per uur

21 jaar en ouder

€ 13,27

20 jaar

€ 10,62

19 jaar

€ 7,96

18 jaar

€ 6,64

17 jaar

€ 5,24

16 jaar

€ 4,58

15 jaar

€ 3,98

Kijk hier voor meer informatie en rekenvoorbeelden minimumloon.


Werkkostenregeling (WKR) daalt weer

De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom wordt verlaagd van 3,0% naar 1,92%.

Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2024 1,18%. Komt het bedrag dat u onbelast besteedt, boven de grens van de vrije ruimte? Dan moet u over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen.


Thuiswerkvergoeding voor werknemers

Sinds 1 januari 2022 geldt er een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten.
Hiermee kan je als werkgever thuiswerkkosten onbelast vergoeden aan je werknemers. Dit betekent dat je geen loonheffingen over dit bedrag hoeft in te houden.
Vanaf 1 januari 2024 geldt een maximale vrijstelling van € 2,35 per thuisgewerkte dag. De vrijstelling geldt ook wanneer je werknemer een deel van de dag thuiswerkt.


Onbelaste reiskostenvergoeding gaat verder omhoog

Vanaf 1 januari 2024 mag een werkgever € 0,23 per kilometer onbelast vergoeden. Het is geen verplichting. Werkgevers mogen namelijk zelf kiezen 1) of zij een reiskostenvergoeding met werknemer overeenkomen en 2) hoe hoog de reiskostenvergoeding is.
Let op, als er al afspraken over de reiskostenvergoeding zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of in een toepasselijke cao, ben je als werkgever verplicht zich (ten minste) aan deze afspraken te houden.


Belastingvrij OV vergoeden of verstrekken

Als het doorgaat kun je vanaf 1 januari 2024 makkelijker belastingvrij een OV-abonnement of voordeelurenkaart vergoeden of verstrekken. Je organisatie hoeft geen loonheffing in te houden op voorwaarde dat de medewerker de OV-kaart ook zakelijk gebruikt. Voor het ter beschikking stellen hoefde dit al niet (je organisatie koopt in dat geval de OV-kaart).


STAP-budget afgeschaft

Het is geen verrassing meer, want eerder dit jaar al aangekondigd, maar op 1 januari 2024 stopt officieel het STAP-budget. Ondernemingen kunnen nog wel gebruikmaken van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Een deel van het resterende STAP-budget wordt gebruikt om de SLIM-regeling te verhogen. Aan de SLIM wordt een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd. Op de website van de Sociaal-Economische Raad vind je meer informatie over de verschillende regelingen en subsidies die er bestaan voor het volgen van scholing of andere vormen van leren.


Versobering 30%-regeling

Komt een werknemer vanuit een ander land in Nederland werken, dan maakt hij/zij misschien extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Dat komt bijvoorbeeld omdat het levensonderhoud hier duurder is dan in het andere land land. Als werkgever kan/mag je een onbelaste vergoeding aan de werknemer verstrekken voor deze extra kosten. Maar in plaats daarvan mag je als werkgever ook ervoor kiezen om 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij aan de werknemer uit te betalen. Dit is de 30%-regeling. Deze regeling wordt versoberd. Het bedrag waarover je de regeling kan toepassen, wordt in 2024 begrensd op € 233.000. Bij een aanvraag vóór 1 januari 2024 geldt een overgangsregeling.

Kijk voor meer informatie bij de belastingdienst.


Stijging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd in 2024 wordt 67 jaar. In 2023 was dat 66 jaar en 10 maanden. In de tabel zie je de verwachte stijgingen tot en met 2029. Ook kan je via de website van de Sociale Verzekeringsbank je geboortedatum invullen en zo je AOW-datum berekenen.


Vergoeding vrijwilligers omhoog

De vrijwilligersvergoeding stijgt met ingang van 1 januari 2024 van € 1.900


Meer informatie
Wilt u meer informatie over het arbeidsrecht of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor.

Angelique Verweij en Wesley Sallé
Tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl of w.salle@vbvadvocaten.nl

Bronnen: Rijksoverheid, Belastingdienst, SER, SVB

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.