ENKELE WETSWIJZIGINGEN

in het arbeidsrecht per 1 juli 2018

Arbowet definitief

De nieuwe Arbowet trad vorig jaar (1 juli 2017) in werking. Als werkgever had je een jaar de tijd om de nieuwe eisen uit die wet toe te passen, dus uiterlijk 1 juli 2018. Een belangrijk onderwerp in de nieuwe Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts.

Daarnaast kunnen werkgevers, in overleg met zijn werknemers en de arbodienstverleners, meer taken in het contract laten op nemen: het basispluscontract.

Minimumloon
Het minimumloon wordt aangepast per 1 juli 2018. Het wettelijk minimumloon (WML) voor volwassenen (vanaf 22 jaar) stijgt iets. Bij een volledig dienstverband gaat het om € 1.594,20 bruto per maand.

Let op: sinds 2018 hebben zelfstandige opdrachtnemers ook recht op het wettelijk minimumloon. Dat zijn personen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar werken op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO) of een andere overeenkomst tegen beloning. Het minimumloon geldt niet voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die je inhuurt. Zzp’ers mogen zelf hun tarieven bepalen. Mogelijk komt hier later in 2018 of 2019 wel een wettelijk minimum uurloon voor.

Administratieplicht en VOG bij kinderopvang
Ben je als ondernemer eigenaar van een kinderopvang? Dan moet je persoonsgegevens goed bewaren van personeelsleden die zich ook moeten inschrijven in het Personenregister kinderopvang. De inschrijving in het Personenregister kinderopvang is verplicht op basis van de Wet kinderopvang. Een GGD-inspecteur kan de gegevens van je personeel opvragen tijdens een inspectie.
Je werknemers moeten ook een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Vanaf 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om voor de inschrijving in het personenregister een VOG te gebruiken met profiel 60 (onderwijs), 40 (vakantiegezinnen en adoptie) en 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier).

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag, neemt u dan gerust contact op met Angelique Verweij (a.verweij@vbvadvocaten.nl).

Bron: ondernemersplein