ENKELE WETSWIJZIGINGEN

in het arbeidsrecht per 1 juli 2023

Minimumloon stijgt
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 juli 2023 met ruim 3%. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2023:
* € 1.995,00 per maand
* € 460,40 per week
* € 92,08 per dag

De wet toekomst pensioenen
De kranten stonden er de afgelopen tijd bol van: er komt een nieuw pensioenstelsel.
De Wet toekomst pensioenen, die per 1 juli 2023 ingaat, zorgt ervoor dat er straks nog maar één hoofdvorm van pensioenopbouw mogelijk is. Hiermee komt er een eind aan de middel- en eindloonpensioenregeling. Er geldt een overgangsfase waarin werkgevers, werknemers, ondernemingsraden en pensioenuitvoerders maximaal 4 jaar de tijd krijgen om hun pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Visie op re-integratie
Werkgevers en werknemers zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Werkgevers en werknemers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een (voortdurend) gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarbij een onmisbaar onderdeel. Om die gesprekken te bevorderen zijn werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.

Werkgevers en werknemers moeten hun mening over de re-integratie-afspraken op meerdere momenten vastleggen, zoals bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie. De visie is gericht op de kortere én de langere termijn; werkgever en werknemer kunnen haar regelmatig bijstellen als dat nodig is.

Voldoe je hier als werkgever niet of onvoldoende aan dan kan dat een loonsanctie tot gevolg hebben. Dit betekent kort gezegd dat je maximaal een extra jaar aan loon moet doorbetalen (een derde ziektejaar aan loon).

Op de website van het UWV vindt u vanaf 1 juli 2023 aangepaste formulieren ‘Plan van aanpak’ en ‘Eerstejaarsevaluatie’. Daarin is dan ruimte opgenomen voor de mening van de werknemer.
Kijk voor meer informatie en de nieuwe formulieren op de site van het UWV.

Kortere loondoorbetaling bij ziekte oudere werknemers
Als je een werknemer in dienst hebt die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt en hij valt uit door ziekte, dan hoef je in plaats van 13 weken nog maar zes weken loon door te betalen.

Hierdoor loop je als werkgever nog minder risico bij het in dienst nemen en houden van oudere werknemers. Voor werknemers die vóór 1 juli 2023 al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan, gaat dus deze nieuwe termijn van 6 weken gelden. Vergeleken met jongere werknemers, is het verschil enorm (6 weken in plaats van 104 weken).

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het arbeidsrecht of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor.

Angelique Verweij en Wesley Sallé
Tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl of w.salle@vbvadvocaten.nl

Bronnen: Rijksoverheid, UWV

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.