ENKELE WETSWIJZIGINGEN

in het ondernemingsrecht per 1 januari 2024

DOBV

Nadat eind juni 2023 ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘digitaal oprichten bv’ (DOBV) heeft aangenomen, is per 1 januari 2024 deze wet ook ingevoerd.

De DOBV maakt het voor EU-inwoners mogelijk om digitaal een bv op te richten via een digitale notariële akte, met digitale identificatie en digitale ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus.

De eerste digitale akten zijn 4 januari al gepasseerd.

Verlaging MKB-winstvrijstelling en afbouw zelfstandigenaftrek

Per 1 januari 2024 gelden de volgende financiële/fiscale wijzigingen voor ondernemers:

  1. De MKB-winstvrijstelling daalt van 14% naar 12,7%. Als je als ondernemer veel winst maakt, ga je meer betalen.
  2. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren verder afgebouwd. In 2023 was de aftrek 5.030 euro en in 2024 is dat 3.750 euro.

Let op: er zijn meer wijzigingen. Klik hier voor het overzicht van de wijzigingen en de effecten voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen.

Besluit aanpassing wettelijke rente

Met ingang van 1 januari wordt de wettelijke rente aangepast van 6% naar 7%. Onbetaalde vorderingen mogen met wettelijke rente verhoogd worden. Burgers met vorderingen ontvangen wettelijke rente als schadevergoeding. Burgers met schulden betalen wettelijke rente als schadevergoeding als zij niet betalen. De wettelijke rente is daarnaast een onderdeel van de maximale kredietvergoeding die gerekend mag worden voor het lenen van geld, rood staan en kopen op afbetaling. Met de stijging van de wettelijke rente neemt deze maximale kredietvergoeding toe tot 15%. De wettelijke rente wordt elk half jaar berekend op basis van de ECB-rente. De verhoging van de ECB-rente is de reden dat de wettelijke rente ook met 1 procentpunt stijgt.

Betere bescherming schuldeisers bij turboliquidatie

Turboliquidatie is een snelle manier om uw bv, nv, stichting, vereniging of stichting te ontbinden en te liquideren.

Bent u een schuldeiser van een ondernemer die een bedrijf snel wil ontbinden met een turboliquidatie? De regels voor een turboliquidatie (snelle ontbinding zonder vereffening) zijn veranderd. Bedrijven moeten bijvoorbeeld duidelijk kunnen aantonen dat een turboliquidatie noodzakelijk was. De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie moet zorgen voor:

  • minder risico op misbruik van de regeling
  • een betere rechtsbescherming voor schuldeisers
  • betere toegankelijkheid voor ondernemers

Dit is veranderd:

  • Het bestuur van het bedrijf moet een slotbalans opstellen en vast laten leggen, met een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat.
  • Het bedrijf moet inzicht geven met jaarrekeningen.
  • Het bestuur moet er voor zorgen dat de turboliquidatie algemeen bekendgemaakt wordt.
  • In de bekendmaking moet staan dat de slotbalans met de jaarrekening van het bedrijf ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel.
  • Als bestuurders misbruik maken van de turboliquidatie, kan de rechter aan deze bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod opleggen.

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is ingegaan op 15 november 2023.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het ondernemingsrecht of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact op met de ondernemingsrechtadvocaat van ons kantoor.

Angelique Verweij
Tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl

Bronnen: Rijksoverheid, Belastingdienst, KvK

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.