ENKELE WETSWIJZIGINGEN

in het sociaal zekerheidsrecht per 1 januari 2024

Stijging uitkeringen

Per 1 januari 2024 is de Wet invoering minimumuurloon in werking getreden en is het minimumuurloon gestegen met 3,75% (lees hier in recent artikel meer). Ook stijgen de uitkeringsbedragen per 1 januari 2024. Denk aan een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstandsuitkering), de WW-uitkering, de ZW-uitkering, WIA-uitkering, WAO-uitkering, de Wajong-uitkering, AOW-uitkering. Ook stijgen de meeste toeslagen vanuit de overheid (huurtoeslag, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, kind gebonden budget, maar niet de zorgtoeslag). Meer informatie over de stijgingen is terug te lezen in een toelichting zoals is opgesteld door de overheid.

Stijging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd in 2024 wordt 67 jaar. In 2023 was dat 66 jaar en 10 maanden. In de tabel zie je de verwachte stijgingen tot en met 2029. Ook kan je via de website van de Sociale Verzekeringsbank je geboortedatum invullen en zo je AOW-datum berekenen.

Verlenging tijdelijke maatregel kwijtschelding voorschotten WIA-uitkering

De achterstanden bij het UWV zijn groot. Zo groot dat mensen wel een jaar kunnen wachten op een (arbeidsongeschiktheid)uitkering, zo schreef de NOS op 1 december 2023. Dit heeft te maken met de hoeveelheid werk en het tekort aan verzekeringsartsen, waardoor mensen die een uitkering aanvragen,  niet kunnen worden beoordeeld.

De achterstanden zorgen ervoor dat degene die een WIA-uitkering moeten aanvragen niet op tijd horen of er recht bestaat op deze uitkering. Hierdoor kent het UWV voorschotten toe.

Als blijkt dat je achteraf gezien toch niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, vordert het UWV dit niet terug. Dit op grond van een tijdelijke maatregeling zoals eerder is ingevoerd.

Deze tijdelijke maatregel is met een jaar verlengd, tot het einde van 2024, aangezien de achterstanden nog (lang) niet verleden tijd zijn.

Ook dit jaar zullen betaalde voorschotten dan ook niet door het UWV worden teruggevorderd wanneer blijkt dat je geen recht hebt op een WIA-uitkering. Wel kan het UWV de ontvangen voorschotten verrekenen met een andere uitkering, bijvoorbeeld een WW-uitkering, op moment dat je daarvoor wél in aanmerking komt. Dit is veelal het geval.

Verlenging maatregel vereenvoudigde claimbeoordeling 60-plussers

Al sinds oktober 2022 kan een arbeidsongeschikte werknemer, bij het doen van een WIA-aanvraag, te maken krijgen met een vereenvoudigde beoordeling door het UWV. Deze maatregel is verlengd tot en met 31 december 2024, als één van de maatregelen om de achterstand in de afhandeling van de WIA-aanvragen bij het UWV te verminderen.

Dit betekent dat de WIA-aanvragen van 60-plussers, ook dit jaar nog, zoveel mogelijk wordt behandeld op basis van schriftelijke informatie, zoals het re-integratieverslag. Zodoende is er ook sneller duidelijkheid. Is deze informatie toch niet voldoende, dan neemt het UWV contact op.

Bij een vereenvoudigde beoordeling, vindt er veelal geen beoordeling van de aanvraag plaats door een verzekeringsarts. Heb je hierdoor de indruk dat de beoordeling en het besluit van het UWV niet klopt, ga dan op tijd in bezwaar. Advies of hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Tegemoetkoming alleenverdieners

Ongeveer 6.500 huishoudens die (onbedoeld) een lager inkomen hebben dan het bijstandsniveau, ontvangen in de loop van 2024 een tegemoetkoming via de gemeente. Deze regeling is bedoeld voor de situatie waarbij een van beide partners een UWV-uitkering heeft en de andere partner geen of weinig inkomen heeft. Deze tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor de toeslagen, aangezien het niet meetelt voor het verzamelinkomen.

Noodfonds energie                                                        

Voor mensen met een lager inkomen en een hoge energierekening is er het Tijdelijk Noodfonds Energie, dat in januari 2024 opengaat en waar dus nu al een beroep op kan worden gedaan. Onder laag inkomen wordt verstaan 130% van het sociaal minimum, waarbij het voor deze regeling ook vereist is dat je 8% van dit inkomen kwijt bent aan de energierekening. Ook de lage middeninkomens (tot 200% van het sociaal minimum) kunnen overigens gebruik maken van het Noodfonds, waarvoor  dan wel vereist is dat je 10% van het inkomen kwijt bent aan de energierekening. Het Noodfonds betaalt dan de rest van de energierekening boven deze 8% of 10%.

Gratis schoolmaaltijden

Voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs die dit het hardste nodig hebben, worden er ook, net als in 2023, in 2024 gratis schoolmaaltijden ter beschikking gesteld (ontbijt, lunch of voedselbonnen Rode Kruis). Het gaat om leerlingen van scholen waarvan minimaal 30% van de leerlingen komt uit een gezin met een laag inkomen. Scholen, niet de leerlingen zelf, moeten zich hiervoor aanmelden.

Tegemoetkoming voor asbestslachtoffers

Als je ziek bent geworden door asbest (maligne mesothelioom of asbestose), bijvoorbeeld dor het werk, door de werkkleding van een huisgenoot of als particulier in een privésituatie, dan kan daarvoor een tegemoetkoming (van € 24.010,– in 2024; onderhevig aan indexering) worden aangevraagd bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Klik hier voor alle voorwaarden. Het IAS kan overigens ook bemiddelen tussen het asbestslachtoffer en de (ex-)werkgever over een schadevergoeding.

Meer informatie
Wil je meer informatie over het sociaal zekerheidsrecht of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt dan contact op met de sociaal zekerheidsrecht advocaat van ons kantoor.

Wesley Sallé
Tel. 0341-760510
w.salle@vbvadvocaten.nl

Bronnen: Rijksoverheid, Belastingdienst, NOS, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV en IAS

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.