HET CONCURRENTIEBEDING

werkgevers opgelet!

Over het concurrentiebeding is altijd veel te doen en het gaat ook nog wel eens goed mis. Sinds de invoering van de WWZ (8 jaar geleden alweer) zijn de regels ook aangescherpt. De belangrijkste betreffen het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:

  1. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag je geen concurrentiebeding opnemen, tenzij je goed motiveert waarom in dit geval juist wèl een concurrentiebeding noodzakelijk is. Die motivering moet schriftelijk.
  2. Ook moet het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst zelf opgenomen zijn. “Vroeger” mocht het nog wel eens in een personeelsreglement worden opgenomen (er golden wel wat voorwaarden), maar als je dat nu doet, is het concurrentiebeding niet rechtsgeldig.
  3. Als je de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan het einde verlengt – voor bepaalde tijd naar ook voor onbepaalde tijd – moet je het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk met elkaar overeenkomen. Een briefje waarin je verwijst naar alle eerdere arbeidsvoorwaarden volstaat dus niet.
  4. En last nut not least: bij een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst vervalt het concurrentiebeding.

Wist je trouwens dat een relatiebeding een vorm van een concurrentiebeding is? Daar geldt dus precies hetzelfde voor.

Ons kantoor stelt graag de goede formulering van een concurrentiebeding voor je op, waarbij we ervoor zorgen dat de belangrijkste elementen goed zijn verwoord.

Meer informatie
Wil je meer informatie over het arbeidsrecht, heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of heb je vragen of je arbeidsovereenkomst met concurrentiebeding wilt laten checken voordat je deze aan je werknemer aanbiedt, neem dan contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor.

Angelique Verweij en Wesley Sallé
Tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl of w.salle@vbvadvocaten.nl

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.