Incasso

Wordt uw factuur niet betaald? Schakel dan VBV Advocaten in.

Wij incasseren graag uw openstaande vorderingen en staan u graag bij met adviezen en in procedures. Waar mogelijk treffen we met de debiteur een betalingsregeling als betaling in één keer niet lukt. Lukt dat niet of worden de afspraken van de betalingsregeling geschonden, dan kan dat betekenen dat er geprocedeerd moet worden. Voordat we dat doen, overleggen we met u of u dit gelet op kosten en baten wenselijk vindt.

Voor meer informatie en/of advies kunt u contact opnemen met ons kantoor, zodat één van onze advocaten u te woord kan staan. Telefoonnummer: 0341 – 760 510 of e-mail: info@vbvadvocaten.nl