Klachtenregeling

VBV Advocaten streeft naar een hoog niveau van dienstverlening voor haar cliënten. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Indien u bezwaren heeft, verzoeken wij u deze eerst voor te leggen aan onze eigen advocaat. Onze advocaat zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het ontstane probleem proberen te vinden.

Klachtenfunctionaris
Indien u met de advocaat niet tot een bevredigende oplossing komt, verzoeken wij uw klacht schriftelijk voor te leggen aan mevrouw mr. A.J. Verweij. Deze advocaat is voor ons kantoor de  klachtenfunctionaris. Zij vertelt u wat de procedure is en voorziet u – voor zover nodig – van de benodigde documenten.

Schriftelijk indienen en antwoorden
Bij ontvangst van de schriftelijk klacht onderzoekt de klachtenfunctionaris de zaak nader. U ontvangt binnen 14 dagen een antwoord. Indien het niet mogelijk is u binnen 14 dagen een inhoudelijk antwoord te geven, informeren wij u over de termijn waarbinnen u onze inhoudelijk reactie tegemoet kunt zien. Volgens onze interne klachtenregeling dient elke klacht binnen zes weken te worden afgehandeld. U wordt altijd schriftelijk over de oplossing geïnformeerd.

Onbevredigend resultaat
Mocht het overleg met de klachtenfunctionaris in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, kunt u bij de Nederlandse Orde van Advocaten een klacht indienen. De klachtenprocedure vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten op www.advocatenorde.nl