Er staan weer wetswijzigingen voor de deur! 

Nieuwe wetswijzigingen vanaf 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 (en óók een maand later) krijg je als ondernemer te maken met nieuwe wetten en regels. Lees hier de belangrijkste wetswijzigingen. 

wetswijzigingen

Btw op energie naar 9% 

Door de hoge gasprijs in Nederland, heeft de overheid besloten de energiebelasting te verlagen. De btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) gaat omlaag: van 21 naar 9%. Het is nog onbekend hoe lang deze btw-verlaging zal gelden. De verwachting is nu tot en met einde van 2022. 

Betalingstermijn grootbedrijf van 60 naar 30 dagen 

De wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van kleinere bedrijven moeten betalen, wordt verkort van 60 naar 30 dagen. Dit gold al voor de overheid en nu dus ook voor de grote bedrijven.  

Een onderneming is een groot bedrijf als ten minste aan 2 van deze 3 voorwaarden wordt voldaan: 

 • de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen 
 • de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen 
 • de onderneming heeft 250 werknemers of meer in dienst 

Vergeet niet je contracten en/of algemene voorwaarden aan op deze betaaltermijn aan te passen.  

Afschermen bezoekadres Handelsregister bij (mogelijke) dreiging 

Het wordt mogelijk om je bezoekadres in het Handelsregister af te schermen als er sprake is van een (mogelijke) dreiging voor jezelf of een medebewoner. Het afschermen van je bezoekadres kan in twee situaties: 

 1. In geval van een concrete dreiging. Deze afscherming geldt ook als het betreffende adres geen woonadres is. 
 2. Voor mensen die blootstaan aan waarschijnlijke dreiging, door bijvoorbeeld het uitoefenen van een bepaald beroep.
  Voor deze preventieve afscherming maakt KVK ook afspraken met beroepsorganisaties, zodat KVK deze verzoeken sneller af kan handelen. Deze preventieve afscherming is door Europese richtlijnen niet mogelijk voor besloten- en naamloze vennootschappen. 

KVK schermt nu al op verzoek een bezoekadres af als er sprake is van een dreigement of waarschijnlijke dreiging. KVK loopt hiermee vooruit op de nieuwe regeling, want de ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief. 

Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 juli 2022. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt dan: 

 • € 1.756,20 per maand; 
 • € 405,30 per week; 
 • € 81,06 per dag. 

BV digitaal oprichten 

Vanaf 1 augustus 2022 (let op: de ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief) kun je online een besloten vennootschap (bv) oprichten. Het digitaal oprichten van een bv gebeurt met een digitale notariële akte. Door een digitale audio-videoverbinding verschijn je digitaal voor de notaris in plaats van fysiek. Dit is niet mogelijk als er een vermoeden van identiteitsfraude bestaat of twijfel over de handelingsbekwaamheid van de oprichter. 

De taak van de notaris bij de digitale oprichting van de BV zal dus niet veel verschillen van een fysieke oprichting. De taak van een notaris is om te waarborgen dat tijdens de oprichting van een BV aan alle wettelijke vereisten is voldaan. De notaris legt de statuten van een BV vast in een oprichtingsakte en zorgt er vervolgens voor dat de BV wordt ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Het enige verschil – en vooral het grote voordeel – is dat de oprichting sneller zal verlopen dan voorheen. Dit zal ondernemers tijd en daarmee geld schelen. 

Werkgever zorgt voor heldere arbeidsvoorwaarden 

In mei 2022 informeerden wij je al dat er nieuwe arbeidswetgeving op komst is:
Nieuwe arbeidswetgeving in aantocht. Kort gezegd, moeten werkgevers zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat: 

 • de informatieplicht naar je medewerkers wordt uitgebreid. Zo moet je hen per 1 augustus schriftelijk informeren over de duur en voorwaarden van de proeftijd, vakantie- en verlofregelingen, de plek waar het werk wordt gedaan, een mogelijk recht op opleiding, wat de onderdelen van het loon zijn en informatie geven over hoe het gaat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst; 
 • het kan zijn dat je door de wet of CAO bepaalde opleidingen aan je werknemers moet verstrekken. De werkgever moet de opleiding betalen en medewerkers moeten de opleiding onder werktijd kunnen volgen; 
 • je een werknemer niet mag tegenhouden om buiten zijn werktijden voor een andere werkgever te werken. Tenzij je een goede reden hebt om dit te verbieden, zoals de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten; 
 • een werknemer die minimaal 26 weken in dienst is een verzoek mag doen voor een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een werknemer mag maximaal een keer per jaar zo’n verzoek doen. De werkgever moet binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd reageren. Werkgevers met minder dan 10 werknemers hebben hiervoor 3 maanden de tijd;
 • werkgevers voor werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon (oproepkrachten) moeten vastleggen op welke dagen en of in welke tijdvakken zij de werknemer kunnen opgeroepen. Oproepen buiten deze dagen of tijdvakken mag de werknemer weigeren. 

De datum van inwerkingtreding is tijdens het publiceren van dit artikel nog altijd niet definitief. 

Wet invoering extra geboorteverlof 

Per 2 augustus 2022 wijzigt de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof. Dit is met het doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en ook om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten en het adoptie- en pleegzorgverlof uit te breiden. 

Door invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) krijgen ouders de eerste
9 van de 26 weken ouderschapsverlof betaald. De uitkering voor het betaald ouderschapverlof gaat omhoog van 50 naar 70% van het dagloon.  

In een volgend artikel zullen we dieper ingaan op deze wet, de voorwaarden voor het opnemen van dit betaald ouderschapsverlof en het overgangsrecht.  

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het arbeidsrecht of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor. 

Angelique Verweij en Wesley Sallé
Tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl of w.salle@vbvadvocaten.nl 

Bronnen: Eerste Kamer, Rijksoverheid en Kamer van Koophandel 

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.