Sociaal zekerheidsrecht

De werkzaamheden van onze advocaat op het gebied van sociaal zekerheidsrecht zien op verschillende zaken die te maken hebben met inkomen en/of verzorging in situaties waarin iemand, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat is om zelf in voldoende inkomen en/of verzorging te voorzien.

Het sociaal zekerheidsrecht bevat een omvangrijk stelsel van wet- en regelgeving dat is bedoeld om mensen financieel te ondersteunen. Dit via sociale verzekeringen of sociale voorzieningen.

Sociale verzekeringen worden bekostigd via verplichte verzekeringen. Iedereen die in Nederland in loondienst van een werkgever werkt is bijvoorbeeld verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen degenen die hiervoor verzekerd zijn ter voorkoming van een inkomensgat een beroep doen op een:

  • WW-uitkering;
  • ZW-uitkering;
  • WIA-uitkering;
  • AOW-uitkering.

Wie niet (meer) in aanmerking komt voor een uitkering via een sociale verzekeringswet, dan wel wanneer een bepaalde uitkering te weinig is om van te leven, kan een beroep doen op sociale voorzieningen. Denk hierbij aan een:

  • Uitkering op grond van de Participatiewet (in de volksmond: bijstandsuitkering);
  • Wajong-uitkering;
  • Persoongsgebonden budget (pgb);
  • Toeslag vanuit de Rijksoverheid (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag etc.)

Verschillende organisaties geven uitvoering aan deze sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Zo kunt u te maken krijgen met het UWV, SVB, een zorgkantoor, gemeente of de Belastingdienst. Bent u het niet eens met een beslissing vanuit het UWV, de gemeente, de Belastingdienst of vergelijkbare bestuursorganen? Bijvoorbeeld omdat uw uitkeringsaanvraag is afgewezen of uw uitkering wordt beëindigd of ingetrokken, aarzel dan niet om direct contact op te nemen met Wesley Sallé en te informeren naar de mogelijkheden. Hij staat u graag met raad en daad bij. Ook kan hij met u bespreken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Wacht niet te lang, want er gelden vaak korte termijnen waarbinnen u moet aangeven dat u het met een beslissing niet eens bent.

Voor meer informatie, advies en/of bijstand kunt u contact opnemen met Wesley Sallé via 0341-760510 of w.salle@vbvadvocaten.nl.