Tarieven

De werkzaamheden van VBV Advocaten worden op uurbasis of op basis van gefinancierde rechtsbijstand verricht. Wij factureren maandelijks, zodat u precies weet welke kosten zijn gemaakt. Indien een zaak een korte doorlooptijd heeft of zich niet leent voor maandelijkse declaraties, zal dat vanzelfsprekend met u worden gecommuniceerd. In de meeste gevallen werken wij dan met een voorschotnota. Deze nota verrekenen wij aan het einde van de werkzaamheden met de nog openstaande posten.

Facturen en declaraties
De facturen die VBV Advocaten sturen, zijn van een uren- en / of kostenspecificatie voorzien. Een declaratie bestaat meestal uit een honorarium, ‘verschotten’ (onder andere griffierechten, deurwaarderskosten en reis- en verblijfskosten) en BTW.

U dient facturen / declaraties binnen 14 dagen via bancaire overschrijving te voldoen.

Gefinancierde rechtsbijstand
Wanneer uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, heeft u recht op gefinancierde rechtsbijstand. De overheid betaalt uw advocaatkosten. U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd. Na afloop van de zaak vindt een zogenaamde resultaatsbeoordeling plaats. De Raad voor Rechtsbijstand controleert, op basis van de financiële uitkomst van de zaak, of u de kosten van uw advocaat zelf kunt betalen.

Tijdens het eerste gesprek bespreken wij de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand met u. Eventueel vullen wij de aanvraag direct voor u in en dienen deze in bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand verwijzen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Volledigheidshalve verwijzen wij u tevens naar de algemene voorwaarden op onze website.