WKR

Verruiming werkkostenregeling in 2020

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Via de werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Je mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten.

Deze regeling is per 1 januari 2020 verruimd. In het onderstaande leest u meer daarover.

Vrije ruimte werkkostenregeling tot 1 januari 2020
Je mag als werkgever onbelast vergoedingen geven. Het totale bedrag moet wel onder de 1,2% blijven van de loonsom van alle medewerkers samen. Dit is de vrije ruimte. Bijvoorbeeld: bij een loonsom van € 400.000,- kan de werkgever € 4.800,- onbelast beschikbaar stellen.

Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan moest de werkgever tot en met 2019 over dat extra bedrag 80% belasting betalen. Er gelden geen voorwaarden voor de bestedingen binnen de vrije ruimte.

Vrije ruimte verhoogd vanaf 2020
Sinds 2020 is de vrije ruimte verhoogd. Vanaf dat moment kunnen werkgevers tot € 2.000,- meer aan onbelaste vergoedingen geven. De verruiming geldt voor de eerste € 400.000,- van de loonsom. Daarom levert deze vooral een voordeel voor het mkb op.

Blijft het totale bedrag onder de 1,7% van de eerste € 400.000,- van de loonsom van alle medewerkers samen? Dan mag je als werkgever  dat onbelast als vergoeding geven.
Dit betekent dat je in de nieuwe situatie € 6.800,- onbelast beschikbaar kunt stellen.
Als de loonsom van € 400.000,- is. Voor het bedrag boven € 400.000,- blijft het percentage van 1,2% gelden.

Onbelast vergoeden bovenop de vrije ruimte
Sommige vergoedingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte: de ‘gerichte vrijstellingen’. Werkgevers mogen deze dus altijd onbelast vergoeden. Bijvoorbeeld reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan vergoedingen om te bepalen of ze onder de gerichte vrijstellingen vallen.

Vrijstelling voor de Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Vanaf 2020 vallen de kosten van een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) onder de gerichte vrijstellingen.

Afrekening mag later
Veel werkgevers geven aan het einde van het jaar vergoedingen of geschenken aan hun werknemers. Bijvoorbeeld een kerstfeest op een externe locatie of kerstpakketten. De rekening hiervoor komt vaak pas aan het begin van het nieuwe jaar. Vergoed of verstrek je als werkgever meer dan het bedrag van de vrije ruimte? Dan betaal je over dat gedeelte belasting.
Vanaf 2020 mag de werkgever dit later afrekenen. Dit mag uiterlijk bij de aangifte over het tweede aangiftetijdvak.

Korting geven op producten uit eigen bedrijf
Werkgevers mogen werknemers 20% korting geven op producten uit het eigen bedrijf, met een maximum van € 500,- per jaar per werknemer. De Belastingdienst bepaalt de waarde van deze producten voortaan aan de hand van de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde, inclusief btw.

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ontslag, de WKR of de onlangs in werking getreden WAB, neemt u dan gerust contact op met Angelique Verweij (a.verweij@vbvadvocaten.nl of tel. 0341-760510).

Bron: rijksoverheid.nl