Uitspraak van de Hoge Raad 17 november 2023 toegelicht

Ziekteverlof of vakantiedagen? 

In een uitspraak eind 2023 geeft de Hoge Raad op de vraag: kan een werkgever vakantiedagen afboeken als een werknemer ziek wordt na vaststelling van de vakantie maar toch op vakantie gaat?

Wat zegt de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een werkgever niet zomaar vakantiedagen kan afboeken wanneer een werknemer ziek wordt na de vaststelling van de vakantie, maar alsnog besluit op vakantie te gaan. Volgens artikel 7:638 lid 8 BW gelden dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, niet als vakantie, tenzij de werknemer hiermee instemt. Dit betekent dat de werknemer uitdrukkelijk en gericht moet instemmen met het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen. Zonder deze expliciete instemming kan de werkgever de ziektedagen niet als vakantiedagen beschouwen en dus niet afboeken. Bovendien moet een dergelijke instemming ook voldoen aan de eisen van een schriftelijke overeenkomst, en deze kan ook vastgelegd worden in een cao.

In deze zaak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de werknemer niet expliciet had ingestemd met het afboeken van vakantiedagen tijdens zijn ziekte, en dat de werkgever hieraan niet zomaar eenzijdig conclusies mocht verbinden. Daarom kan een werkgever de ziektedagen niet als vakantiedagen aanmerken zonder de expliciete instemming van de werknemer.

Advies aan werkgevers

Na de uitspraak van de Hoge Raad is het belangrijk dat werkgevers zorgvuldig omgaan met het afboeken van vakantiedagen in situaties waarin een werknemer tijdens een geplande vakantie ziek wordt. Hier zijn enkele adviezen voor werkgevers:

 1. Communicatie en Informatievoorziening:
  • Informeer werknemers duidelijk over de regels rondom vakantie en ziekteverlof.
  • Zorg ervoor dat werknemers op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, inclusief het feit dat ziektedagen niet automatisch als vakantiedagen worden aangemerkt.
 2. Toestemming voor Afboeken van Vakantiedagen:
  • Vraag werknemers expliciet om instemming wanneer zij ziektedagen als vakantiedagen willen laten aanmerken. Dit moet duidelijk, schriftelijk en ondubbelzinnig gebeuren.
  • Overweeg het opnemen van een standaardprocedure in de arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement waarin staat hoe en wanneer werknemers kunnen instemmen met het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen.
 3. Registratie en Documentatie:
  • Houd nauwkeurige registratie bij van de communicatie en instemming van werknemers met betrekking tot vakantiedagen en ziekteverlof.
  • Zorg voor een goed systeem om schriftelijke instemming van werknemers vast te leggen en te bewaren.
 4. Flexibiliteit en Medewerking:
  • Wees flexibel en bereid om samen met de werknemer naar een passende oplossing te zoeken als een werknemer tijdens de vakantie ziek wordt. Dit kan het opnieuw plannen van vakantiedagen omvatten.
  • Moedig een open dialoog aan zodat werknemers zich gesteund voelen en problemen tijdig kunnen worden besproken en opgelost.
  • Blijf op de hoogte van veranderingen in de wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot vakantie- en ziektedagen.

Meer informatie

VBV Advocaten houdt scherpt de laatste wetswijzigingen en jurisprudentie in de gaten. Dus als je vragen hebt over vakantie- en/of ziektedagen of wil je juridisch advies, neem dan contact op met de advocaten van ons kantoor. Wij adviseren je graag!

Angelique Verweij en Wesley Sallé

a.verweij@vbvadvocaten.nl en w.salle@vbvadvocaten.nl

tel. 0341-760510

Bronnen: Hoge Raad 17 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1603

📸: Studio Annemarie

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.